Vår miljöarbete

 • Vi är på rätt väg

  Vi är på rätt väg, det vet vi. Vi har en bit kvar. Våra fordon håller idag högsta klass och vi kör dem alla på RME klassat drivmedel. Det är inte alltid det mest kostnadseffektiva men vi ser det som en liten investering i vår gemensamma miljö.

 • EcoDriving

  Våra chaufförer är samtliga utbildade i EcoDriving, vilket innebär mindre miljöpåverkan och är dessutom kostnadseffektivt.

  EcoDriving

 • Kontinuerlig uppföljning

  Kontinuerlig uppföljning i Scanias Fleet Management System samt information till chaufförer

 • Optimering

  Att vi försöker optimera våra fordon, det säger ju sig självt både ur ett miljö- och kostnadsperspektiv. Att vi är lönsamma, tackar naturen för.

  Optimering

 • Papperslöst kontor

  Vi går mot ett papperslöst kontor och är just nu på jakt efter ett nytt, modernt IT system som kan stödja oss i vår strävan att nå detta.